Volg ons

Geodata zoeken in AGOL (via PDF's)

How To: Geodata zoeken in AGOL (via PDF's)

Met overzichtelijke PDF bestanden op de ESRI BeLux Data Portal vind je sneller en makkelijker geografische data binnen ArcGIS Online. Volg deze how to om binnen enkele minuten bekend te raken met deze efficiënte manier om datasets te vinden!

Stap voor stap

Stap 1: Browse PDF bestanden

Ga naar de ESRI BeLux Data Portal: data.esribelux.com.

Onderaan de pagina vind je een overzicht van PDF-bestanden. Door op een link te klikken open je het PDF bestand van jouw keuze.

Dataportal esri BeLux
Overzicht van PDF bestanden op data.esribelux.com

Stap 2: Inhoud van een PDF bestand

Elk bestand bevat een overzichtelijke lijst van de beschikbare data binnen het gekozen onderwerp.

Elke dataset is voorzien van een korte beschrijvingen en 2 linkjes.

 1. Linkje 1 vind je onder de afbeelding. Deze link verwijst naar de Web Map visualisatie van deze dataset in de ArcGIS Online viewer.
 2. Linkje 2 ("description") is de link onder de beschrijving van elke dataset. Deze link verwijst naar de pagina op ArcGIS Online waar je alle informatie over de data vindt.
Bladeren
Linkjes binnen het PDF bestand

Stap 3: Openen in ArcGIS Online of Desktop

Ga naar de pagina met de uitgebreide informatie over de dataset (klik op de "Description" link).

Klik op de knop "Open" om de dataset te openen binnen de ArcGIS Online Viewer (Open in ArcGIS.com kaart viewer) of in ArcGIS voor Desktop.

Als je kiest om de dataset in ArcGIS Desktop te openen dan start een download van een .Pkinfo bestand. Kies voor de optie "Open with ArcGIS File Handler" om ArcGIS Desktop automatisch op te starten en de dataset in de inhoudsopgave in te laden.

Description

Openen van data in ArcGIS Desktop :

Inlezen van de data in ArcGIS Desktop
Inlezen van de data in ArcGIS Desktop
Verder lezen...

Gebruik Query tool

How To: Gebruik Query tool

In deze How-to geven we uitleg over hoe je de query-tool kan gebruiken samen met de tabel om informatie op een kaart te kunnen vinden maar tevens ook hoe je deze informatie kan exporteren zodat je deze ook in andere toepassingen (zoals bv. word) kan gebruiken. Op deze wijze kan je snel informatie opzoeken zowel met geo-metriën (bv. alle bedrijven in een buffer van x meter rondom een punt, of via een polygoon) als met specifieke zoek-opdrachten.

Stap voor stap

Om deze tool toe te lichten hebben we een specifieke applicatie opgezet waarbij de informatie en locatie van bedrijven in een gemeente werden opgenomen en waarbij we zowel een tabel als een query-tool hebben opgezet. Dit laat toe om bedrijven op de kaart te selecteren en op te zoeken maar tevens ook om deze informatie verder te gebruiken.

Stap 1 :

Om de app te openen klik hier op de link http://esribelux.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9a0e0fc1e1aa4d90ba48e978ee338555

Stap 2 :

Zoom naar de specifieke zone waar je meer informatie wenst te vinden omtrent de bedrijven die in dit gebied gelegen zijn. Klik dan op een punt om de informatie omtrent het bedrijf te kunnen terugvinden. Bij deze data zal je tevens ook een link vinden naar de website waar je meer gedetailleerde informatie van het bedrijf terugvindt. 

Stap 3 :

Onderaan de applicatie vind je tevens een kleine zwarte pijl. Door hier op te klikken open je de tabel waar je de attributen van de bedrijven op de kaart kan terugvinden. Klik nu op een specifieke record om het betrokken bedrijf op de kaart terug te vinden.

Stap 4 :

Links bovenaan in het tabelvenster heb je de mogelijkheid om verder opties terug te vinden. Klik op deze knop 'options'. Nu krijg je een aantal selectie-mogelijkheden.

 • Selecteer al de records die je nu op de kaart kan zien
 • Selecteer alle records van de tabel
 • Filter de records van de tabel zodat je enkel in de tabel deze bedrijven vindt die zichtbaar zijn op de kaart.
 • Toon/verberg columns
 • Exporteer de geselecteerde records naar een csv tabel

stap 5 :

Om de legende te zien en om het overzicht te zien van de verschillende lagen die opgenomen zijn in de applicatie, klik op de buttons die je terugvindt rechts bovenaan in de applicatie.

Stap 6 :

Het is ook mogelijk om de data op de kaart te queryen door te klikken op de 'Query' button. Er zijn in deze applicatie een 4-tal voorgedefinieerde queries die je toelaten om de informatie op te zoeken en de resultaten op de kaart weer te geven.

 • Zoek op adres
 • Zoek op het type onderneming
 • Zoek op het ondernemingsnummer
 • Zoek op postcode en gecombineerd met het type onderneming

Stap 7 :

Selecteer nu één van de queries (bv. zoek op type onderneming) en vul in het zoekveld het type in waar je wenst op te zoeken (bv. het type 'Horeca').

Stap 8 :

Het is ok mogelijk om je query verder te verfijnen door het aantal resultaten van je zoek-opdracht te beperken. Je kan bv. het aantal resultaten beperken door te selecteren dat enkel de resultaten van je map exten worden weergegeven. Je kan tevens ook een polygoon tekenen waarbinnen enkel de resultaten mogen worden getoond.

Stap 9 :

Je kan nu ook de resultaten als een 'operational layer' opnemen. Dit laat je dan toe om deze resultaten bv. te exporteren naar een csv file. Eenmaal je je selectie hebt uitgevoerd, klik dan op 'apply' om de query-resultaten te kunnen zien. Als resultaat zul je nu verschillende geselecteerde punten zien op de kaart en zal je e informatie omtrent de geselecteerde berijven ook in het query panel kunne zien. Je kan deze laag nu aan of afzetten zoals je zelf wenst.

Stap 10 :

Om nu de bekomen resultaten te exporteren naar een csv bestand, klik op de pij naast de query layer naam (in het voorbeeld zal deze weergegeven zijn als (Type Query Result) en open dan de attribuut-tabel onderaan het scherm (door te klikken op het kleine zwarte pijltje midden onderaan het scherm).

Stap 11 :

Om nu de resultaten zelf te exporteren, klik op de 'table options' linksboven in het tabelvenster, selcteer dan 'Selectrecords in all pages' en klik dan op 'export to CSV'.

 

 

 

 

Verder lezen...

CRAB GeoCoding in ArcGIS Dekstop

How To: CRAB GeoCoding in ArcGIS Dekstop

In ArcGIS Dekstop kan je gebruik maken van de CRAB Geocoders. Zo kan je eenvoudig adressen vinden maar ook omgekeerd eenvoudig het dichtsbijzijnde adrespunt terugvinden.

Stap voor stap

In deze How-To lichten we toe hoe je eenvoudig de CRAB geocoding service aan je desktop kan toevoegen. Door deze geo-coder in te zetten kan je via de find adresen terugvinden, maar evenees ook 'reverse geocoden' wat betekent dat je dan door over de kaart te hooveren, je het dichtsbijzijnde adres kan terugvinden.

Stap 1 :

Open je ArcMap en klik dan op 'Add Data' die je bovenaan in je toolbar terugvindt. Klik dan op 'GIS Servers' en klik dan op 'Add'. Selecteer 'Add ArcGIS Server'.

Stap 2 :

In de pop-up window, checkt de optie aan 'Use GIS Services' en klik dan op 'next'. In de Server URL tekstbox type je (of copieer je) volgende URL naar de Geo-coder server :

ex : http://geocoder.dev.esribelux.eu/arcgis/services

Stap 3 :

Sluit nu alle pop-ups af en klik nu op de 'file' tab, 'Add Data', 'Geocoding' , 'address locator manager'.

Stap 4 :

In de 'Address Locator Manager' scherm klik nu op 'Add' en selecteer het type van de geocoding service die je wenst toe te voegen aan je dekstopr. De geselecteerde geocoder zal dan direct bruikbaar zijn in ArcMap.

Stap 5 :

Om nu de Geo-Coding service direct te kunnen gebruiken, activeer nu de 'geocoding toolbar' door te klikken op de tab 'Customize', dan 'Toolbars' en dan 'Geocoding'. In het linker deel van de geocoding toolbar kan je nu de geocoder kiezen die je wenst toe te passen op je adres (bv. Flanders').

Stap 6 :

Om nu de lcoatie van een adres te vinden, type het adres in de locator toolbox en klik op enter. Optioneel kan je nu ook met de rechtermuis op de tekstboks klikken en een bijkomende actie selecteren zoals bv. Zoom to addres, add point, Routing, ....

Stap 7 :

Er is eveneens de mogelijkheid om gebruik te maken van de 'reverse geocoding'. Dit laat je toe om op basis van een punt op de kaart het dichtsbijzijnde adres te vinden. In de 'geocoding toolbar' klik op de 'Address Inspetor' en ga nu met de muis naar de kaart. Door nu de muisknop in te houden en over de kaart te hooveren zal het dichtsbijzijnde adres worden aangegeven.

Verder lezen...

Publiceren op ArcGIS Online

How To: Publiceren op ArcGIS Online

In deze How-to tonen we hoe je op eenvoudige manier  je een eigen data-laag kan publiceren op ArcGIS Online via je desktop. En hoe je verder hiervan een online kaart kan maken die door je collega's of groot publiek kan worden bekeken (en zelfs geëditeerd).

Stap voor stap

In deze How-to vertrekken we van een kaart die je opbouwt in je desktop waarbij verschillende data-layers worden opgezet (waarbij je natuurlijk zelf je velden kan aanpassen en zelfs de domains die hierbij horen). Door de domains op te zetten zal bij de publicatie het systeem automatisch meenemen welke de keuze-mogelijkheden zijn die je voor een bepaald veld hebt ingesteld. 

We vertrekken vanuit een eenvoudige kaart : Wanneer je je kaart opzet kan je een basemap selecteren, maar wanneer je deze publiceert, moet je deze wel eerst verwijderen uit je layer list. immers kan een basemap niet geherpubliceerd worden. Wel is het zo dat ArcGIS Online zelf alle basemaps heeft en je deze dus bij je gepubliceerde kaart zelf kan instellen. 

Stap 1 : 

in het voorbeeld gebruiken we 3 eenvoudige lagen in onze desktop: 

- een puntenlaag met velden (waarbij je zelf de velden kan opmaken en instellen zoals je wenst)

- de straten van een gemeente (lijnen-laag) - bv. overgenomen vanuit het GRB

- een polygoon met de grens van de voorbeeldgemeente

Zo kan je zien dat zowel punten, lijnen als polygonen kunnen worden gepubliceerd. Voor elk van deze lagen kan je je eigen symbologie toepassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je kaart opgezet is in je desktop, dien je in te loggen via de ArcGIS desktop op je ArcGIS online account : 

Stap 2 : 

Nu staat alles klaar : de eenvoudige kaart met verschillende lagen in je desktop en je bent ingelogd op ArcGIS Online. Om je kaart nu te publiceren ga je naar file -> share as ... -> Service : 

Vervolgens kom je in het volgende venster terecht, waar je 'Publish as a service' selecteert en klikt op 'next' : 

Verifieer nu dat je wel degelijk publiceert op je ArcGIS Online Account. Immers via deze tool kan je ook direct op een server waarop je toegang hebt gaan publiceren. Je ArcGIS Online connectie zal hier aangeduid staan als 'My Hosted Services'. Geef nu een naam aan de service die je wil publiceren en klik daarna op 'continue'. 

Stap 3 : 

Het venster dat nu zal openen is de Service Editor. Via de Service editor kan je alle parameters van je service gaan instellen. 

1.     Parameters: Hierin hebben we geen mogelijkheden

2.     Capabilities: Selecteer enkel Feature Access

a.     Feature Access: selecteer de Operations die je wilt toestaan op je online kaart.

Wil je de gebruiker toestaan om

 i.      Create: objecten te creëren?

ii.      Delete: objecten te verwijderen?

iii.      Query: objecten op te zoeken?

iv.      Sync: met Collector te synchronizeren?

v.      Update: gegevens aan te passen?

3.     Item Description: Gebruik dit om de essentiële metadata (dit zijn zgn. data over de data) aan je service toe te voegen. Deze bestaan uit de samenvatting (verplicht), tags of etiketten, kernwoorden die de service beschrijven en die snel opzoeken toestaan, een beschrijving, een uitleg over de service: wat er getoond wordt, wat zijn de bronnen, etc. Vervolgens zijn er nog de toegang en gebruiksbeperkingen en credits (vul daar maar je eigen naam in ;) )

4.     Sharing: In dit deelvenster ga je bepalen met wie je je service wil delen.

a.     Met niemand – enkel voor eigen gebruik

b.     Met je organizatie – enkel intern gebruik

c.      Publiek – voor iedereen, je kaart is vindbaar op het internet, wanneer je je tags intelligent gekozen hebt.

d.     Met bepaalde groepen – een selectie van publiek. Je dient wel zelf groepen te maken, of uitgenodigd worden.

Wanneer je klaar bent met alle eigenschappen van de service te bepalen, ga je eerst testen of je service daadwerkelijk klaar is om gepubliceerd te worden. Klik hiervoor rechtsboven op Analyse.

In het Prepare-deelvenster zullen na een tijdje Messages, Warnings en Errors (resp. boodschappen, waarschuwingen en fouten) te zien zijn.

De eerste 2 kunnen het publiceren van een services niet tegen houden, errors moeten echter allemaal opgelost worden. Gelukkig is er een eenvoudige methode om dit te doen:

-        Wanneer een analyse een error geeft, klik rechts op de bewuste error in het Prepare Deelvenster. De oplossing zal aangegeven worden in vette tekst. Klik hierop en ArcMap leidt je naar de oplossing. 

Stap 4 : 

Als de errors opgelost zijn – moest je hierin niet slagen, aarzel niet om esri Belux support te contacteren op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of 02 456 74 80 – kan je op publish klikken. ArcMap zal dan de gegevens kopiëren naar de esri-servers van ArcGIS Online.

Wanneer de volgende melding verschijnt is het uploaden een succes!

Je kaart kan je zien door in te  loggen op arcgis.com en in Mijn Content de opgeladen service bekijken. Aan de hand hiervan kan je dan een nieuwe webmap maken.

In Mijn Content zal je een Service Definition en een Feature Layer zien.

Klik op het driehoekje naast Feature Layer en kies een van de mogelijkheden: Kaartlaag toevoegen aan… en je laag zal worden geladen in een webmap. Deze webmap kan je dan opslaan en delen!

 

 

 

Verder lezen...

Deel dit met anderen